Обяснение на проблема


WebRTC е протокол, който разчита на JavaScript и може да издаде реалния ви IP адрес зад вашия VPN или Tor браузер. Този инструмент проверява дали сте уязвими откъм WebRTC IP оттечки.