Тест за изтичане на IP адреси за VPN/Tor


Обяснение на проблема


WebRTC е протокол, който разчита на JavaScript и може да издаде реалния ви IP адрес зад вашия VPN или Tor браузер. Този инструмент проверява дали сте уязвими откъм WebRTC IP оттечки.
Вашият локален IP адрес
Вашият публичен IP адрес
Вашият IPv6 адрес
Ако виждате реалния си IP адрес по-горе, докато ползвате VPN услуга, то вашият браузер не е защитен!

Как да деактивирате WebRTC във Firefox?

1. Въведете "about:config" в адресната лента на Firefox и натиснете Enter.
2. Щракнете върху бутона "I'll be careful, I promise!".
2. Click on the "I"ll be careful, I promise!" button.
4. Щракнете два пъти върху записа. Ще забележите, че графата "Value" сега показва "False"
5. Опреснете тази страница, докато използвате VPN мрежа, за да се уверите, че вашият Firefox браузър е в безопасност.
6. Това е всичко!

ScriptSafe, разширение за Google Chrome.

Ако ползвате Google Chrome, можете да се възползвате от разширение, наречено ScriptSafe, което ефикасно маскира вашия IP адрес. То се инсталира много лесно. Просто отидете на тук, кликнете върху “ADD TO CHROME” и то би следвало да се инсталира и автоматично да се добави като разширение. След това го тествайте на тази страница, за да видите дали IP адресът ви е скрит.

Как да изключите WebRTC изтичане в IE/други браузери?

Към този момент не е известен работещ метод.
Ето нашето решение за заобикаляне на проблема:
1. Деинсталирайте IE/друг браузер :)
2. Инсталирайте Google Chrome или Firefox и изключете WebRTC.
3. Споделете този инструмент с приятелите си, като кликнете върху някой от бутоните за споделяне по-долу.