Ние преглеждаме доставчиците на базата на стриктно тестване и проучване, но също така вземаме предвид вашите отзиви и партньорските ни комисиони от доставчици. Някои доставчици са собственост на нашата компания майка.
Научете повече
vpnMentor е създаден през 2014 г. като независим сайт, който преглежда VPN услуги и публикува истории, свързани с поверителността. Днес нашият екип от стотици изследователи, автори и редактори в областта на киберсигурността продължава да помага на читателите да се борят за своята свобода онлайн в партньорство с Kape Technologies PLC, което също притежава следните продукти: ExpressVPN, CyberGhost и Private Internet Access, които може да са класирани и прегледани на този сайт. Смята се, че прегледите, публикувани на vpnMentor, са точни към датата на всяка статия и са написани съгласно нашите строги стандарти за рецензиране, които дават приоритет на независимото, професионално и честно изследване на рецензента, като се вземат предвид техническите възможности и качества на продукта заедно с търговската му стойност за потребителите. Класациите и прегледите, които публикуваме, могат също така да вземат под внимание общата собственост, спомената по-горе, и комисиони от партньори, които печелим за покупки, направени през връзки на нашия сайт. Ние не рецензираме всички VPN доставчици и приемаме, че информацията е точна към датата на всяка статия.
Разкриване на информация за реклама

vpnMentor е създаден през 2014 г. като независим сайт, който преглежда VPN услуги и публикува истории, свързани с поверителността. Днес нашият екип от стотици изследователи, автори и редактори в областта на киберсигурността продължава да помага на читателите да се борят за своята свобода онлайн в партньорство с Kape Technologies PLC, което също притежава следните продукти: ExpressVPN, CyberGhost и Private Internet Access, които може да са класирани и прегледани на този сайт. Смята се, че прегледите, публикувани на vpnMentor, са точни към датата на всяка статия и са написани съгласно нашите строги стандарти за рецензиране, които дават приоритет на независимото, професионално и честно изследване на рецензента, като се вземат предвид техническите възможности и качества на продукта заедно с търговската му стойност за потребителите. Класациите и прегледите, които публикуваме, могат също така да вземат под внимание общата собственост, спомената по-горе, и комисиони от партньори, които печелим за покупки, направени през връзки на нашия сайт. Ние не рецензираме всички VPN доставчици и приемаме, че информацията е точна към датата на всяка статия.

Различни типове VPN услуги и кога да ги използвате

Матю Амос Старши редактор

Бележка на редактора: Ако знаете какво е VPN и какъв протокол има, може би ще искате да прескочите направо към тази статия, която сравнява различните VPN протоколи.

Повечето от нас биха се съгласили, че използваме интернет всекидневно, независимо дали по работа или за бизнес. Досега не сте имали проблеми по отношение на сигурността при ползване на интернет. А ако ви кажа, че вашата връзка към интернет не е защитена? Е, имате парола за WIFI и защо не, но какво мислите за VPN? Дали се нуждаете от VPN?

В общи линии, VPN или „виртуална частна мрежа“ е група компютри или дискретни мрежи, свързани заедно през публична мрежа като интернет. VPN обезпечава свързаността на вашия компютър към интернет, за да се увери, че всички данни, които сте получили или изпратили са криптирани и скрити от любопитни погледи. Повече за това какво е VPN и защо ви е нужен.

Първо на първо, как да знаете дали ви е нужен VPN? Казано най-просто, всеки от студент до работник, или просто някой, който иска другите да не нахлуват в сферата на неговата поверителност в интернет, би следвало да си осигури VPN.

Има няколко типа VPN мрежи. Най-обичайните са PPTP VPN, сайт-към-сайт VPN, L2TP VPN, IPsec, SSL, MPLS VPN, и хибридна VPN. Ще обсъдим по-подробно всеки тип VPN по-долу.

Surveillance vs privacy: vpnmentor

  1. PPTP VPN

PPTP VPN е абревиатура на „Тунелен протокол от точка до точка“. Както показва името, PPTP VPN мрежата създава тунел и прихваща данните. Доста дълго име за най-често използваната VPN. PPTP VPN мрежите се ползват от отдалечени потребители, за да се свързват към VPN мрежите, използвайки активната си в момента интернет връзка. Този тип VPN мрежа е полезен както за бизнес, така и за домашни потребители. За да се свържат, потребителите се вписват във VPN мрежата, с помощта на одобрена парола. PPTP VPN мрежите са идеални за лично ползване и за бизнес, тъй като не изискват закупуване и инсталиране на допълнителен хардуер и обикновено предлагат нескъп софтуер. PPTP VPN мрежите са най-често използвани също поради съвместимостта си с Windows, Mac и Linux системи.

PPTP VPN мрежите изглежда имат много предимства, но имат и една слабост. Тя се състои в това, че този тип мрежа разчита на PPP или протокол от типа „от точка до точка“ да имплементира мерки за сигурност.

  1. Сайт-към-сайт VPN

Сайт-към-сайт VPN се нарича още рутер-към-рутер VPN и най-често се използва за операции в корпоративна среда. Факт е, че много компании имат офиси разположени както в националните си граници, така и извън тях. Сайт-към-сайт VPN се използва за свързване на мрежата на основния офис към мрежите на другите офиси. Този вариант е известен още като Intranet базирана VPN. Обратното също е възможно със сайт-към-сайт VPN. Компаниите използват този тип VPN да се свързват с други компании по същия начин, и това се класифицира като Extranet базирана VPN. Казано по-просто, сайт-към-сайт VPN изгражда виртуален мост, който се присъединява към мрежите в различни точки, за да ги свърже към интернет и да поддържа надеждна и поверителна комуникация между тези мрежи.

Подобно на PPTP VPN, сайт-към-сайт VPN работи, за да създаде надеждна мрежа. Не е налична обаче наета линия, позволяваща достъп до различни сайтове в рамките на вътрешната мрежа на дадена компания. Също за разлика от PPTP, препращането, криптирането и декриптирането се прави от хардуерно или софтуерно базирани рутери в двата края.

  1. L2TP VPN

L2TP означава „Тунелен протокол за слой две“, който бе разработен от Microsoft и Cisco. L2TP базираните VPN мрежи обикновено са мрежи, комбинирани с друг VPN протокол за сигурност, за да осъществят по-добре защитена VPN свързаност. L2TP VPN формира тунел между две L2TP точки на свързване и друга VPN мрежа, точно както IPsec протоколът криптира данните и се фокусира върху защитата на комуникацията между тунелите.

L2TP е подобен също и на PPTP. Приликите се изразяват в липсата на криптиране, както и на факта, че и двата разчитат на PPP протокол да осигури това. Разликите между тях започват по отношение на конфиденциалността и интегритета на данните. L2TP VPN мрежите предоставят и двете, докато PPTP мрежите не.

  1. IPsec

IPsec е абревиатура на „Защита на интернет протокол“. IPsec е VPN протокол, който се използва за защита на интернет комуникацията, осъществявана през IP мрежа. На отдалечен сайт е настроен тунел, който позволява достъп до вашия основен сайт. Ролята на IPsec е да подсигури комуникацията между интернет протоколите, като потвърждава всяка сесия и индивидуално криптира пакетите с данни при активна връзка. Има два режима, в които една IPsec VPN оперира, а именно трансферен и тунелен режим. И двата осигуряват сигурността на трансфера на данни между две различни мрежи. В транспортен режим, съобщението в пакета с данни е криптирано. В тунелен режим, целият пакет с данни е криптиран. Друга облага при използване на IPsec VPN е, че той може да бъде използван в допълнение към други протоколи, за сигурност, за да осигури по-надеждна система за защита.

Макар IPsec да е ценна VPN придобивка, голям недостатък при ползването на този протокол е изключително бавното инсталиране на клиента.

  1. SSL и TLS

SSL означава „Слой със защитени сокети“ и TLS „Защита на транспортния слой“. Те работят като един протокол. И двата се използват за изграждане на VPN свързаност. Това е VPN връзка, при която уеб браузерът служи като клиент и потребителският достъп е ограничен до конкретни приложения, вместо до цялата мрежа. SSL и TLS протоколите се използват най-вече от електронните магазини и доставчиците на различни услуги. SSL и TSL VPN мрежата ви предоставя със защитена сесия от браузера на вашия компютър до сървъра на приложението. Това е така, защото уеб браузерите лесно превключват към SSL и на практика не изискват никакво допълнително действие от страна на потребителя. Уеб браузерите вече идват с интегрирани SSL и TSL. SSL връзките имат https в началото на URL адреса вместо http.

  1. MPLS VPN

Multi-Protocol Label Switching или MPLS VPN мрежите са най-добрият избор за свързаност от типа „сайт-към-сайт“. Това е така преди всичко поради факта, че MPLS е най-гъвкавата и адаптивна опция. MPLS е базиран на стандартизиране ресурс, който се използва за ускоряване на разпределението на мрежови пакети през множество протоколи. MPLS VPN мрежите са системи, които се настройват от доставчиците на интернет (ISP-tuned VPNs). ISP-tuned VPN имаме тогава, когато два или повече сайта са свързани, за да формират VPN мрежа, използвайки един и същ доставчик на интернет. Най-големият недостатък при ползване на MPLS VPN е това, че мрежата не се настройва толкова лесно, колкото в сравнение с други VPN мрежи. Не е лесно също да се правят модификации. Ето защо, MPLS VPN мрежите обикновено са и по-скъпи.

  1. Хибридна VPN

Хибридната VPN мрежа комбинира MPLS и IPsec базирани VPN мрежи, макар тези два типа VPN мрежи да се използват поотделно при различните сайтове. Възможно е обаче да бъдат използвани и двата едновременно. Това има смисъл да се направи, с цел IPsec VPN мрежата да се използва като бекъп за MPLS VPN мрежата.

IPsec VPN мрежите са VPN мрежи, които изискват някакво оборудване от страна на потребителя. Обикновено това оборудване е във формата на рутер или многофункционално защитно устройство. През тях данните биват криптирани и се формира разгледаният по-горе VPN тунел.

Обикновено MPLS VPN мрежите се ползват от превозвачи, с помощта на оборудване в техните мрежи.

За да се свържат тези две VPN мрежи, между тях се създава гейтуей, за да се елиминира IPsec тунела от едната страна и се картографира в MPLS VPN мрежата от другата страна, като се запази защитата, която VPN мрежите са предназначени да предоставят.

Хибридните VPN мрежи се използват от компаниите преди всичко, защото MPLS не е най-подходящият избор за сайтовете им. MPLS има множество предимства пред публичните интернет връзки, но за сметка на това цената е висока. Затова ако използвате хибридна VPN мрежа, ще можете да получите достъп до основния си сайт през отдалечен сайт. Хибридните VPN услуги като цяло са скъпи, но пък предлагат завидна гъвкавост.

В заключение

Да вземете правилното решение относно това, коя VPN услуга е най-подходяща за вас, може да е доста трудно. За да се справите, първо трябва да установите какъв тип защита бихте искали да си осигурите.

Изборът ви на VPN ще варира според това, дали сте студент, собственик на малък бизнес или управлявате множество корпоративни офиси. Друга идея, която си струва да обмислите е какъв обхват бихте искали да има защитата ви, т. е. дали да платите за нещо по-опростено или по-сложно като хибридна VPN. Цената е друг фактор, с който трябва да се съобразите. Каква сума сте склонни и си струва да отделите, за да защитите своята интернет връзка? Успеете ли веднъж да отговорите на тези въпроси, решението какъв тип VPN мрежа да изберете ще бъде лесно. Добра идея е да направите по-подробно проучване в тази посока. Желаем ви успех!

ex_goldПрегледайте водещите VPN услуги по бранд и вижте какво мислят потребителите за тях

Ние преглеждаме доставчиците на базата на стриктно тестване и проучване, но също така вземаме предвид вашите отзиви и партньорските ни комисиони от доставчици. Някои доставчици са собственост на нашата компания майка.
Научете повече
vpnMentor е създаден през 2014 г. като независим сайт, който преглежда VPN услуги и публикува истории, свързани с поверителността. Днес нашият екип от стотици изследователи, автори и редактори в областта на киберсигурността продължава да помага на читателите да се борят за своята свобода онлайн в партньорство с Kape Technologies PLC, което също притежава следните продукти: ExpressVPN, CyberGhost и Private Internet Access, които може да са класирани и прегледани на този сайт. Смята се, че прегледите, публикувани на vpnMentor, са точни към датата на всяка статия и са написани съгласно нашите строги стандарти за рецензиране, които дават приоритет на независимото, професионално и честно изследване на рецензента, като се вземат предвид техническите възможности и качества на продукта заедно с търговската му стойност за потребителите. Класациите и прегледите, които публикуваме, могат също така да вземат под внимание общата собственост, спомената по-горе, и комисиони от партньори, които печелим за покупки, направени през връзки на нашия сайт. Ние не рецензираме всички VPN доставчици и приемаме, че информацията е точна към датата на всяка статия.

За автора

Матю Амос е дългогодишен техно ентусиаст, работещ от Бойзи, Айдахо. По-рано той е работил като главен автор на маркетингови материали в университета на Монтана Уестърн (The University of Montana Western). Сега работи като фрийлансър, създавайки предимно съдържание относно технологиите и киберсигурността.

Хареса ли ви тази статия? Оценете я!
Не ми хареса Не ми хареса особено Става Добра е! Страхотна!
от 10 - Гласувано от потребители
Благодарим Ви за обратната връзка.