Ние преглеждаме доставчиците на базата на стриктно тестване и проучване, но също така вземаме предвид вашите отзиви и партньорските ни комисиони от доставчици. Някои доставчици са собственост на нашата компания майка.
Научете повече
vpnMentor бе създаден през 2014 г. с идеята да преглежда VPN услуги и да публикува различни истории, свързани с поверителността. Днес нашият екип от стотици изследователи, автори на съдържание и редактори в областта на киберсигурността продължава да помага на читателите да се борят за своята свобода онлайн в партньорство с Kape Technologies PLC, което притежава също и следните продукти: ExpressVPN, CyberGhost, ZenMate, Private Internet Access и Intego, които могат да бъдат рецензирани на този сайт. Смята се, че публикуваните във vpnMentor прегледи, са точни към датата на всяка статия и са написани съгласно стриктните ни стандарти за рецензиране, които дават приоритет на професионалното и честно проучване от страна на рецензента, като се вземат предвид техническите възможности и качества на продукта, ведно с търговската му стойност за потребителите. Класациите и рецензиите, които публикуваме, могат също така да вземат под внимание общата собственост, спомената по-горе, и комисиони от партньори, които печелим от покупки, направени през връзки на нашия уебсайт. Ние не преглеждаме всички VPN доставчици и се смята, че информацията е точна към датата на всяка статия.

Условия за ползване

Условия за ползване
Добре дошли на https://www.vpnmentor.com/!

 

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ („УЕБСАЙТЪТ“) СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ И ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ СТЕ ПРОЧЕЛИ И ПРИЕМАТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. АКО НЕ ПРИЕМАТЕ НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, МОЛЯ, НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ САЙТ. ПРОДЪЛЖАВАЙКИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ, ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ ДА СПАЗВАТЕ И ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТЕ С ТЕЗИ УСЛОВИЯ. НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ РЕГУЛИРАТ НАЧИНА, ПО КОЙТО ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА, КАКВАТО И ДА Е ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО МУ (КАТО ТЕКСТ, ДАННИ, ИНФОРМАЦИЯ, ГРАФИКИ ИЛИ СНИМКИ), КОИТО WEBSELENESE LTD („КОМПАНИЯТА“) МОЖЕ ДА НАПРАВИ ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ САЙТА (С ОБЩО НАЗВАНИЕ “МАТЕРИАЛИ”). НАСТОЯЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ СА ИЗГОТВЕНИ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И СА ПРЕВЕДЕНИ НА БЪЛГАРСКИ ЗА ВАШЕ УЛЕСНЕНИЕ. В СЛУЧАЙ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ С АНГЛИЙСКАТА ВЕРСИЯ, ПОСЛЕДНАТА ЩЕ ИМА ПРЕДИМСТВО.

 

Използването на уебсайта представлява правно споразумение между вас и КОМПАНИЯТА и е предмет на условията на това споразумение, както е посочено в настоящите Условия за ползване. Вие потвърждавате и се съгласявате, че КОМПАНИЯТА може да променя, спира или прекратява (постоянно или временно) достъпа до Уебсайта за вас или за потребителите като цяло, по преценка на КОМПАНИЯТА, без същата да се задължава да ви предизвести за това. Вие се съгласявате, че КОМПАНИЯТА не носи отговорност пред вас или трета страна за такива промени, спиране или прекратяване на достъпа до уебсайта. Всички подобни промени или изменения влизат в сила след публикуването им на уебсайта. Съответно ви препоръчваме да преглеждате периодично настоящите условия за ползване.

 

Съдържанието и/или мненията, изразени на Уебсайта и във всички съответни коментари, са лични мнения на оригиналните автори, а не на КОМПАНИЯТА. Съдържанието е предоставено само за информационни цели и не е предназначено да бъде одобрявано или представяно от КОМПАНИЯТА или която и да е друга страна. Вие разбирате, че цялата информация (като файлове с данни, писмен текст, компютърен софтуер, музика, аудио файлове или други звуци, снимки, видеоклипове или други изображения), до които може да имате достъп като част от или в резултат на използването на уебсайта са единствена отговорност на лицето, от което идва това съдържание. Вие разбирате и признавате, че Уебсайтът може да бъде защитен с права върху интелектуална собственост, които са собственост на КОМПАНИЯТА или на други субекти. Не можете да променяте, заемате, давате под наем, да продавате, разпространявате или създавате производни работи на база съдържанието на Уебсайта, изцяло или частично, освен ако не сте били специално уведомени, че можете да го направите от КОМПАНИЯТА или от собствениците на правата върху съдържанието на уебсайта, в отделно споразумение.

 

Ползване на Уебсайта

КОМПАНИЯТА ви разрешава да използвате Уебсайта само за свои лични, нетърговски цели. Използването на уебсайта за каквито и да било обществени или търговски цели (включително, без ограничение, на друг сайт или чрез мрежова компютърна среда) без изрично писмено съгласие от страна на КОМПАНИЯТА е строго забранено. Ако правите копия на част от Материалите, трябва да запазите в тези копия всички авторски права и други текстове описващи собствеността, съдържащи се в оригиналните Материали. Не можете да модифицирате, показвате публично, публично изпълнявате или разпространявате Материалите. Предвид това, че между вас и КОМПАНИЯТА, Компанията притежава Уебсайта. Уебсайтът е защитен от израелските и международните закони за авторското право. Всяко неоторизирано използване на уебсайта може да наруши авторските права, търговските марки и други закони.

 

Вие се съгласявате да използвате уебсайта само за цели, разрешени от (а) Условията за ползване и (б) всички приложими закони, разпоредби или общоприети практики или насоки в съответните юрисдикции. Вие изрично се съгласявате да не осъществявате достъп (или да се опитвате да осъществявате достъп) до Уебсайта посредством каквито и да е автоматизирани средства (включително използването на скриптове или програми за уеб обхождане). Вие се съгласявате, че няма да участвате в каквато и да е дейност, която пречи или подрива авторитета на Уебсайта. Освен ако не ви е разрешено изрично да направите това в отделно споразумение с КОМПАНИЯТА, вие се съгласявате, че няма да възпроизвеждате, дублирате, копирате, продавате, търгувате или препродавате Материалите с каквато и да е цел. Вие се съгласявате, че носите лична отговорност (и че КОМПАНИЯТА не носи отговорност пред вас или пред някоя трета страна) за всяко нарушение на вашите задължения съгласно Условията за ползване и за последствията (включително всяка загуба или щета, които ДРУЖЕСТВОТО може да понесе) вследствие на всяко такова нарушение.

 

КОМПАНИЯТА си запазва правото (но няма задължение) да проверява предварително, да преглежда, маркира, филтрира, променя, отказва или премахва каквато и да е част или цялото съдържание от Уебсайта.

 

Достъп

Вие носите отговорност за запазването на поверителността на паролата си за Уебсайта и единствено вие носите отговорност за всички дейности, които се извършват след вписване с вашата парола. Вие се съгласявате незабавно да уведомите КОМПАНИЯТА за всяко неоторизирано използване на вашата парола или всяко друго нарушение на сигурността, свързано с Уебсайта. КОМПАНИЯТА си запазва правото да изиска от вас да промените паролата си, ако КОМПАНИЯТА прецени, че паролата ви вече не е достатъчно надеждна.

 

Забранена употреба

Вие се съгласявате да не използвате Уебсайта (а) по начин, който нарушава всички приложими закони, разпоредби, правила, заповеди, договори или други закони; б) по начин, който се намесва в правата на трети страни; (в) представяйки се за което и да е друго физическо или юридическо лице или по друг начин да представяте погрешно връзката си с друго физическо или юридическо лице; или (г) да се намесвате или разстройвате нормалната работа на уебсайта, или сървърите и/или мрежите, свързани с уебсайта. Освен това се съгласявате да не (1) използвате каквито и да било похвати за извличане на данни, роботи или подобни методи за събиране или извличане на данни във връзка с уебсайта; (2) правите опити да получите неоторизиран достъп до която и да е част от Уебсайта или чужди профили, компютърни системи или мрежи, свързани с Уебсайта, независимо дали чрез хакване, извличане на пароли или по друг начин.

 

Прекратяване

КОМПАНИЯТА може да прекрати, спре или промени вашата регистрация или достъп до целия Уебсайт или част от него, без предизвестие, по всяко време и по всякаква причина. Можете да прекратите участието си и достъпа до уебсайта по всяко време. Ако нарушите някое от тези Условия за ползване, вашето разрешение за използване на уебсайта автоматично се прекратява и вие се съгласявате незабавно да унищожите всяко изтеглено или отпечатано съдържание, получено от уебсайта (и всички негови копия).
Отказ от отговорност

САЙТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ "КАКТО Е" И "КАКТО Е НАЛИЧЕН" И НИЕ (ИЗРИЧНО ОТКАЗВАМЕ ВСИЧКИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИЯ ОТ ВСЯКАКЪВ ТИП, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ВКЛЮЧВАЩИ ГАРАНЦИИТЕ или УСЛОВИЯТА ЗА ГОДНОСТ ЗА ПАЗАРНА РЕАЛИЗАЦИЯ, ГОДНОСТ ЗА СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, ЗАГЛАВИЕ, ТИХО ЗАБАВЛЕНИЕ, ТОЧНОСТ ИЛИ НЕ НАРУШАВАНЕ. НЕ ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ПОКРИТИТЕ САЙТОВЕ: (А) ЩЕ СЪОТВЕТСТВАТ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ; (Б) ЩЕ СА ВИНАГИ И МОМЕНТАЛНО ДОСТЪПНИ, СИГУРНИ ИЛИ БЕЗ ДА ДАВАТ ГРЕШКИ; ИЛИ (В) ЩЕ СА ТОЧНИ, НАДЕЖДНИ, БЕЗ ВИРУСИ ИЛИ ДРУГ ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСЕН КОД, ЗАВЪРШЕНИ, ЗАКОННИ ИЛИ БЕЗОПАСНИ.

 

ПРЕДВИД СЪЩНОСТТА НА ИНТЕРНЕТ, НЕ МОЖЕМ ДА ГАРАНТИРАМЕ, ЧЕ ИНФОРМАЦИЯТА, ПРИ ПРЕДАВАНЕТО НА СЪЩАТА ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ ИЛИ СЪХРАНЕНА В НАШАТА СИСТЕМА, ИЛИ КОЯТО ПО ВСЯКАКЪВ ДРУГ НАЧИН Е НАША ГРИЖА, ЩЕ БЪДЕ АБСОЛЮТНО ЗАЩИТЕНА ОТ ПОСЕГАТЕЛСТВА. КОМПАНИЯТА НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА ВСЯКА ГРЕШКА, ПРОПУСК, ПРЕКЪСВАНЕ, ИЗТРИВАНЕ, ДЕФЕКТ, ЗАБАВЯНЕ В РЕЖИМ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ ИЛИ ТРАНСМИСИЯ, СРИВ В КОМУНИКАЦИОННИТЕ ЛИНИИ, КРАЖБА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ, ИЛИ НЕОТОРИЗИРАН ДОСТЪП, ИЛИ ПРОМЯНА НА КАКВОТО И ДА Е ПОТРЕБИТЕЛСКО СЪДЪРЖАНИЕ. КОМПАНИЯТА НЕ ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ ЗА НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ИЛИ ТЕХНИЧЕСКИ НЕИЗПРАВНОСТИ НА КОЯТО И ДА Е ТЕЛЕФОННА МРЕЖА ИЛИ ЛИНИИ, КОМПЮТЪРНИ СИСТЕМИ ОНЛАЙН, СЪРВЪРИ ИЛИ ДОСТАВЧИЦИ, КОМПЮТЪРНО ОБОРУДВАНЕ, СОФТУЕР, ИЛИ НЕПОЛУЧЕН ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРИЧИНИ ИМЕЙЛ ИЛИ ЗАДРЪСТВАНИЯ В ИНТЕРНЕТ ТРАФИКА, ИЛИ НА КОЙТО И ДА Е ОТ РАЗГЛЕЖДАНИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ КОМБИНАЦИЯ ОТ ИЗРЕДЕНОТО, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАНЕСЕНИ ВРЕДИ ИЛИ ЩЕТИ НА ОТДЕЛНИ ПОТРЕБИТЕЛИ ИЛИ НА КОМПЮТЪРА НА ОТДЕЛНИ ЛИЦА, СВЪРЗАНО С ИЛИ В РЕЗУЛТАТ ОТ УЧАСТИЕ В КАКВАТО И ДА БИЛО АКТИВНОСТ НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ САЙТОВЕ ИЛИ ИЗТЕГЛЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ. РАЗБИРАТЕ, ЧЕ АКО ИЗТЕГЛЯТЕ КАКЪВТО И ДА БИЛО МАТЕРИАЛ, ПРАВИТЕ ТОВА НА СОБСТВЕН РИСК. ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ПОТЕНЦИАЛНИ ЗАГУБИ ИЛИ ЩЕТИ, ВКЛЮЧВАЩИ ЛИЧНИ ТРАВМИ ИЛИ СМЪРТ, В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ САЙТОВЕ, ВСЯКАКВО СЪДЪРЖАНИЕ, ПУБЛИКУВАНО НА ИЛИ ПРЕЗ РАЗГЛЕЖДАНИТЕ САЙТОВЕ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ОНЛАЙН ИЛИ ОФЛАЙН.

 

НЯКОИ ЮРИСДИКЦИИ НЕ ДОПУСКАТ ИЗКЛЮЧВАНЕТО НА ГАРАНЦИИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ, ТАКА ГОРЕПОСОЧЕНОТО ИЗКЛЮЧЕНИЕ МОЖЕ ДА НЕ Е ВАЛИДНО ЗА ВАС.

 

МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ И С ДРУГИТЕ ОТКАЗИ ОТ ОТГОВОРНОСТ, КОИТО ЩЕ НАМЕРИТЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ, ТАКИВА КАТО ЗА ПРЕГЛЕДИ, СОБСТВЕНОСТ, ПАРТНЬОРИ И ДР.

 

Ограничаване на отговорността

В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ КОМПАНИЯТА НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА (А) ВСЯКАКВИ НЕПРЕКИ, СПЕЦИАЛНИ, КОСВЕНИ, НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ЩЕТИ С НАЗИДАТЕЛНА ЦЕЛ, ИЛИ (Б) КАКВИТО И ДА БИЛО ЩЕТИ, В РАЗМЕР, НАДХВЪРЛЯЩ ХИЛЯДА ЩАТСКИ (1000.00 щ.д.) ДОЛАРА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ЩЕТИ, ВОДЕЩИ ДО ЗАГУБА НА ПРИХОДИ, ЗАГУБА НА ПЕЧАЛБИ, ЗАГУБА НА ДОБРА ВОЛЯ, ЗАГУБА НА ПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ПРЕКЪСВАНЕ НА БИЗНЕС, ИЛИ ДРУГИ НЕОПРЕДЕЛЕНИ ЗАГУБИ), ПРИЧИНЕНИ ОТ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С УЕБСАЙТА (ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЕ, ИЗПОЛЗВАНЕ, НЕВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОЛЗВАНЕ ИЛИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА), НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ТАКИВА ЩЕТИ СА БАЗИРАНИ НА ГАРАНЦИЯ, ДОГОВОР, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ, СТАТУТ, ИЛИ ДРУГА ПРАВНА ТЕОРИЯ, ДОРИ АКО КОЯТО И ДА Е ЧАСТ ОТ ЕКИПА НА КОМПАНИЯТА Е БИЛА ПРЕДУПРЕДЕНА (ИЛИ Е ТРЯБВАЛО ДА Е НАЯСНО) ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ВЪЗНИКВАНЕТО НА ТАКИВА ЩЕТИ.

 

Потребителски мнения

Някои части на уебсайта могат да ви позволят да изпращате мнения, съобщения или други материали (всяка от тях, „Потребителски мнения“). КОМПАНИЯТА може, но не се задължава, да проверява предварително Потребителските мнения или да наблюдава която и да е част от Уебсайта, през която могат да се подават Потребителски мнения. Вие се съгласявате, че носите лична отговорност за всичките си потребителски мнения. КОМПАНИЯТА не е длъжна да хоства, показва или разпространява каквито и да било потребителски мнения на или чрез Уебсайта и може да премахне по всяко време или да откаже каквито и да е потребителски мнения по някаква причина.

 

КОМПАНИЯТА не носи отговорност за загуба, кражба или щета от какъвто и да е вид, нанесени на Потребителските мнения. КОМПАНИЯТА не иска да получава Потребителски мнения във вид на конфиденциална информация. Вие разбирате и се съгласявате, че всички Потребителски мнения ще се считат за неконфиденциални и непатентни, и че КОМПАНИЯТА ще бъде свободна да разкрие вашите Потребителски мнения на трета страна, при липса на задължение за доверие от страна на получателя. Изпращайки всяка Потребителско мнение, вие заявявате и гарантирате, че:

(i) вие сте навършили поне пълнолетие и имате достатъчни права относно което и да е и всички Потребителски мнения, публикувани, качени, изпратени или предоставени по друг начин от вас, съгласявайки се с правата, предвидени в настоящите Условия за ползване; (ii) доколкото ви е известно, вашето Потребителско мнение (я) не нарушава никакви закони или разпоредби; и (iii) доколкото ви е известно, вашето Потребителско мнение (я) не нарушава правата на трети страни, включително авторско право, патент, търговска марка, права върху дизайн или други права върху интелектуална собственост или права на собственост от всякакъв вид.

 

Поверителност

Ние се ангажираме със защитата на поверителността на нашите потребители, затова обработваме и съхраняваме потребителски данни единствено с цел предоставяне и активиране на Услугите. За повече информация относно нашите практики по отношение на данните, моля, прегледайте наличната ни Декларация за поверителност, налична на https://www.vpnmentor.com/privacy-policy/

 

Връзки към уебсайтове на трети страни

Някои връзки на Уебсайта може да водят към сайтове на трети страни. Такива връзки се предоставят единствено за ваше удобство. Ако използвате тези връзки, ще напуснете Уебсайта. КОМПАНИЯТА не е длъжна да преглежда такива уебсайтове на трети страни, не контролира такива уебсайтове и не носи отговорност за тях или тяхното съдържание (или продуктите, услугите или съдържанието, достъпно чрез тях). Следователно, КОМПАНИЯТА не одобрява и не прави никакви изявления относно такива уебсайтове на трети страни, каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги или материали, намерени там, или каквито и да било резултати, които могат да бъдат получени от използването им. Ако решите да получите достъп до някой от уебсайтовете на трети страни, към които има връзка от МРЕЖАТА НА КОМПАНИЯТА, правите това изцяло на свой собствен риск.

 

Процедура за предявяване на искове за нарушение

КОМПАНИЯТА уважава правото на интелектуална собственост на другите. Съответно, КОМПАНИЯТА има политика за премахване на Потребителски мнения, които нарушават закона за авторските права, спиране на достъпа до Уебсайта (или част от него) на всеки потребител, който използва Уебсайта в нарушение на закона за авторското право и/или закриване при подходящи обстоятелства на профила на всеки потребител, който използва уебсайта в нарушение на закона за авторското право. В съответствие с приложимото законодателство, КОМПАНИЯТА е въвела процедури за получаване на писмено уведомление за заявено нарушение на авторски права и за обработка на такива искове в съответствие с такъв закон. Ако смятате, че вашето авторско право или друго право върху интелектуална собственост е нарушено от Уебсайта, моля, изпратете писмено съобщение на следния адрес, за да уведомите КОМПАНИЯТА за иска си за нарушение:


Вашето писмено известие трябва да:
(а) съдържа ваш физически или електронен подпис;
(б) идентифицира защитената с авторски права работа или друга интелектуална собственост, върху която твърдите, че е извършено посегателство;
в) идентифицира материала, върху който твърдите, че е извършено посегателство, достатъчно ясно и точно, за да позволи на КОМПАНИЯТА да локализира този материал;
(г) съдържа адекватна информация, с помощта на която КОМПАНИЯТА да може да се свърже с вас (включително пощенски адрес, телефонен номер и имейл адрес);
(д) съдържа декларация, че добросъвестно вярвате, че използването на защитените с авторски права материали или друга интелектуална собственост не е разрешено от собственика, агента на собственика или закона;
е) съдържа изявление, че информацията в писменото известие е точна; и
(ж) съдържа декларация, че сте упълномощени да действате от името на собственика на авторските права или други права върху интелектуална собственост.

 

Електронна комуникация

Когато посещавате Сайта или изпращате имейли до КОМПАНИЯТА, вие комуникирате с КОМПАНИЯТА по електронен път. КОМПАНИЯТА може да ви отговори по имейл или чрез публикуване на известия на Сайта. Вие се съгласявате, че всички подобни известия, оповестявания и други съобщения, които ДРУЖЕСТВОТО ви предоставя по електронен път, отговарят на всяко законово изискване такива съобщения да бъдат в писмена форма.

 

Общи условия

Настоящите Условия за ползване представляват цялостната и изключителна и последна декларация на споразумението между вас и КОМПАНИЯТА по отношение на предмета на настоящото, като отменят всички предишни споразумения или преговори между вас и КОМПАНИЯТА по отношение на този предмет.

 

Настоящите Условия за ползване се уреждат от законите на Израел, без да се отчитат принципите на конфликт на закони и страните с това неотменимо се подчиняват на изключителната юрисдикция на съдилищата в Тел Авив.

 

Настоящите Условия за ползване и всички права и лицензи, предоставени по настоящото споразумение, не могат да бъдат прехвърляни или възлагани от вас, но могат да бъдат възлагани от КОМПАНИЯТА без ограничения.